ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نامطراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

صفحه اصلي

«هوالجميل»

پنجمين همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران

با رويکردهاي نوين بصري در نوشتار

«فراخوان همايش»

اهداف همايش:

همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويکردهاي نوين بصري در نوشتار ، درصدد است تا گسترش و توسعه فضاي تعامل ميان مباحث نظري و اجراي آثار هنريِ هنرمندان ايراني را در اين حوزه فراهم سازد. بي ترديد زمينه انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و کاربردي در اين موضوع که بحثي ميان رشته اي است، با ارائه موضوعات جديد و استانداردهاي نوين، بازتاب نتايج تحقيقات، پژوهشها، تجربه ها و نوآوري هاي آکادميک، به توسعه فرهنگ و دانش فني مي افزايد . هنر در هر زمان، با بهره گيري از قابليت ها، امکانات و انتظارات هر دوره، براي ارائه افکار و انعکاس انديشه هاي هنرمند، به طرق مختلف ظاهر گرديده است. زمان، در تغييرات سبک ها و تکنيک هاي هنري چنان موثر واقع شده، که امروزه هنر، مبتني بر فن آوري که حاصل اختراعات و ايده هاي نوين مي باشد، به عنوان يکي از نيازهاي جدي جامعه ي هنري حاضر، براي ارتباط با انسان معاصر، بدل شده است.

 پرواضح است که شناخت هر چه بيشتر هنر معاصر و به کارگيري شيوه هاي نوين هنري و بصري، براي انعکاس انديشه هاي اصيل و تمدن هر کشور ضروري است. انعکاس انديشه هايي که در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، تجاري، سياسي، اقتصادي و يا حتي عرضه ي عقايد شخصي، هنر، تکنولوژي و رسانه هاي نوين هنري را ابزار قرار مي دهد. در اين ميان نوشتار به عنوان هسته ي اصلي ارتباطات بصري، در انتقال مفاهيم، در عرصه ي هنري پيش گام مي باشد.ارتباط بصري با محوريت نوشتار و تايپوگرافي، با به کارگيري هم زمان حافظه ي بصري و لغوي بسيار تاثيرگذار خواهد بود. تايپوگرافي و حروف تايپي، از قرن پانزدهم، بعد از اختراع صنعت چاپ به عنوان مهم ترين عامل ارتباطي عمل نموده و همان طور که از قبل از اختراع چاپ، عملکرد خود را از طريق متون دست نويس به انجام مي رساند، امروزه براي موثر واقع شدن، ناچار به، بکارگيري رسانه ها و رويکردهاي نوين کنوني است.

از آنجاييکه نوشتار از خاصيت ارتباطي بسيار بالايي در انتقال مفاهيم برخوردار مي باشد، بنابراين چنان چه به بازنمايي متون، با بهره گيري از رويکردها و تکنيک هاي نوين بصري در هنر معاصر بپردازيم، به مزيتي دو چندان دست خواهيم يافت، مزيتي که، با بهره گيري از ايده هاي نو، در کنار فن آوري روز، انسان معاصر را به فرآيندي که براي او تازگي دارد، سوق خواهد داد. فرآيندي که او را در هنر شريک نموده و با به چالش کشاندن وي، تاثيري شگرف در ذهنش به جاي خواهد گذاشت. هنر معاصر و به طبع حروف نگاري و تايپوگرافي معاصر، هنر ابداعات و بهره گيري از مواد، متريال و رسانه هاي نوين هنري است؛ متــريالي که گاهي نوشتار را از صفحه ي دو بعدي بيرون کشيده و با اعمال روش هاي خلاقــانه، جذابيتي دو چندان براي مخاطب فراهم مي نمايد. رويکردهاي نوين بصري در حروف نگاري معاصر، کاوشي براي آشنـايي هر چه بيشتر با راه کـارها، رسانه ها، روش ها و فن آوري نوين در حروف نگاري معاصر، براي عرضه ي هر چه بيشتر و بهتر هنر و تمدن کشورهاست. ديگر زمان آن فرا رسيده است که حروف، نوشتار زيبا و متون غني فارسي، با بهره گيري از رويکردها و رسانه هاي نوين بصري  هنر معاصر، موثر و ماندگار واقع شوند. شايسته است، نوشتاري را که داراي قدمتي طولاني در هنر خوشنويسي و کاليگرافي و متون غني دست نويس مي باشد و به پشتوانه ي آن، تايپوگرافي و الفباي فارسي را با قواعد يک پارچه و اصول زيبايي شناسي توسط هنرمندان، خلق کرده، با ابداعات و فن آوري امروزي آميخته تا بتوانيم انسان معاصر را بيش از پيش تحت تاثير اين هنر غني قرار داده و به اين وسيله به اهداف ارتباطي خود نيز نائل آييم...

اين همايش در نظر دارد تا به ارتقاء مباحثِ ضروريِ رويکردهاي نوين بصري در نوشتار از طريق هنر بپردازد. در اين راستا، هنر علاوه بر نقش زيباشناسانه و فرهنگ ساز خود، قادر خواهد بود تا به عنوان رسانه و ابزار آگاهي بخشي در جهت صيانت از ميراث کهن نوشتار و حفظ حرمتهاي آن عمل کند و  به هنر و ميراث گذشته ارج نهاده و اصول زيبايي شناسي هنري در نوشتار فارسي را که در دست اساتيد ايراني از گذشته تاکنون شکل گرفته، پاس داشته و براي اشاعه ي بيشتر و بالاتر بردن پتانسيل ارتباطي اين نوشتار، به بررسي و معرفي فنون، تکنيک ها و رسانه هاي اخير هنري دنيا پرداخته، تا با آگاهي دادن به هنرجويان و هنرپروران عزيز، سهمي در اشاعه ي فرهنگ و نوشتار غني فارسي داشته باشد. رويکردهاي نوين بصري در نوشتار، راهي است بس دراز که هر روز انسان را با رويداد تازه اي مواجه نموده و آشنايي هرچند مختصر با آن، مي تواند آغازگر شکل گيري ايده هاي نوين باشد.

 

اين همايش با همکاري و مشارکت گسترده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و سازمانهاي مرتبط براي برقراري ارتباطات علمي و تبادل افکار ميان هنر و نوشتار فارسي در تاريخ 1 اسفند1397در دو بخش علمي ( ارايه مقاله)  و عملي( نمايشگاه گروهي آثار هنرهاي تجسمي)  برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش در بخش علمي:

1- پژوهش هاي بنيادي و کاربردي با رويکردهاي نوين بصري در نوشتار:

- روش شناسي پژوهشي در نوشتار فارسي

-  ارزيابي و آسيب شناسي پايان نامه هاي دانشگاهي، با موضوع تايپوگرافي، طراحي حروف و نقاشيخط

 -  ارزيابي و آسيب شناسي سرفصل هاي دروس رشته هاي هنري در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي

-  ارتباط رويکردهاي نوين بصري در نوشتار و چاپ

- جايگاه هنر نوشتار در نسخ قرآني و اسماءالحسني

 

2-  هنر نوشتار و مطالعات بين رشته اي

- هنر نوشتارفارسي در عرصه جهاني

- ارتباط هنرمندان معاصر با تکنيک ها و امکانات اجرايي نوشتار فارسي

- شيوه هاي اجراي هنر نوشتار در گرافيک محيطي (گرافيک شهري، مبلمان شهري، حجم هاي شهري، ديوارنگاري و...)

- آسيب شناسي هنر نوشتار در نمايشگاهها و فستيوال هاي هنري

- کاربرد نوشتار فارسي در هنرهاي تجسمي، محيط زيست، صنعت

- هنر نوشتار در فرهنگ بصري در ايران باستان

3-هويت )بوم شناسي هنري(  و نوشتارفارسي

- نقش بصري نوشتار در معرفي و هويت کالاي ايراني

- تجلي تفکر ايراني- اسلامي در نوشتار فارسي

- تاثيرات هنر نوشتار بر مخاطب

- نقش هنر نوشتار در پيشرفت و توسعه فرهنگي  

- هويت ملي و مولفه هاي آن در نوشتار فارسي

4- هنر نوشتاري و مطالعات زنان

- پژوهش و مطالعات بانوان در هنر نوشتاري     

- معرفي و شناسايي آثار پژوهشي بانوان در حيطه هنر نوشتار

- نقش زنان در اصلاح الگوي ويژگي هاي بصري نوشتار فارسي

کميته سياستگذاري همايش:

دکتر پريسا شاد قزويني- دکتر محمد مهدي اخوي يان- دکتر ميترا معنوي راد- دکتر عفت السادات افضل طوسي- دکتر علي اصغر شيرازي- دکتر آناهيتا مقبلي- دکتر زهرا حسين نژاد- مصطفي خزايي- سيما پاک سرشت 

کميته ي علمي همايش :

دکتر پريسا شاد قزويني- دکتر ميترا معنوي راد- دکتر محمد مهدي اخوي يان- دکترسيد حسن سلطاني- دکتر حميدرضا قليچ خاني- دکتر عبدالرضا چارئي- دکتر علي اصغر ميرزايي مهر- دکتر فواد نجم الدين - دکتر حيدر جهان بخش- دکتر آناهيتا مقبلي - دکتر عفت السادات افضل طوسي- دکتر علي اصغر شيرازي - دکتر محمد کاظم حسنوند- دکتر جلال الدين سلطان کاشفي- دکتر سيد نظام الدين امامي فر- دکتر زهرا حسين نژاد - دکتر زهرا کوزه گر- دکتر پاييزک پالوج- عاطفه نوين- مصطفي خزايي- دکتر نسربن سيد رضوي- دکترنوين تولايي- دکتر عليرضا اکرمي-آقاي محسن ناصري-خانم دکتر زهرا حسين آبادي-آقاي دکتر عليرضا طاهري-دکتر منصور کلاه کج-دکتر هانيه شيخي ناراني

دبيربخش علمي همايش:   دکتر زهرا حسين نژاد

دبير اجرايي همايش:   مريم اسلام دوست

مسئول امور سايت :  آقاي زمان پور- خانم دهقان  

 

تاريخ هاي مهم  (گاه شمار همايش) :

ارسال اصل  مقاله: 15  آذر لغايت 25 دي ماه  1397

اعلام نتيجه داوري :  30 دي 1397

روز برگزاري همايش :  1  اسفند  1397 (ساعت 9 الي16)

سايت همايش:
http://avoa-conf.onlineartgallery.ir

http://avoa97.onlineartgallery.ir  
(ثبت نام و ارسال مقاله تنها از طريق سايت انجام مي گيرد)

 

مکان برگزاري: سالن همايش هاي بين المللي دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران

آدرس دبيرخانه: تهران، ميدان شيخ بهايي، ضلع شرقي درب دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحي، طبقه سوم، اتاق ارشد 2

◾صندوق پستي:‌   7764-14155

◾کدپستي: 1993893973

◾تلفن: 88035801 -021

◾نمابر:  88035801 -021

art.festival@avoa.ir : پست الکترونيک همايش

براي کسب اطلاعات بيشتر:

دبير اجرايي همايش؛ خانم مريم اسلام دوست،  با شماره 09387157093  تماس حاصل فرماييد.

 

حاميان و مشارکت کنندگان همايش:

دفتر امور زنان رياست جمهوري، معاونت پژوهشي دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء ، معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه الزهراء، معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علم و فرهنگ ، دانشکده هنر دانشگاه الزهراء ، دانشکده هنر و معماري دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشگاه مطالعات علوم انساني و مطالعات فرهنگي، موسسه آموزش عالي معماري و هنر پارس،موسسه آموزش عالي رسام، دانشکده هنردانشگاه زاهدان، دانشگاه مازندران، موسسه فرهنگي اکو، سيويليکا، موزه هنر هاي معاصر تهران، دانشگاه گلستان، کتابخانه ملي ايران، سازمانISC  ،  دانشگاه هنر اسلامي تبريز ، انتشارات آبان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، موسسه آموزش عالي هگمتانه، گالري آنلاين، دانشکده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سما انديشه، دانشکده هنر دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه علمي کاربردي واحد 30 تهران، سازمان زيباسازي شهرداري تهران، انجمن خوشنويسان ايران، انجمن علمي پژوهش هنر ايران، موسسه ارتباطات بين الملل

راهنماي نگارش مقاله

- داوري اوليه مقاله بصورت کامل انجام مي گيرد.

- پذيرش مقاله به صورت دو زبانه فارسي و انگليسي است.

- نويسندگان محترم براي موفقيت در پذيرش مقاله ملزم به رعايت نکات زير مي باشند:

-  عنوان مقاله در راستاي محورهاي همايش بوده و بيانگر رويکرد مشخصي از همايش باشد.

- چکيده مقاله مي بايستي بين 200 تا 300 کلمه و داراي هدف،ضرورت، روش و نتايج کلي تحقيق باشد.

- واژگان کليدي شامل 4 تا 6 کلمه باشد.

-  مقدمه: ضمن بيان کليات، اهداف و ضرورت مقاله، تعريف مشخصي از موضوع ارائه دهد. سپس پرسشهاي پژوهشي بيايد و فرضيه براساس پرسشهاي ارائه شده، بيان گردد. در صورت نياز، جامعه آماري و نمونه آماري ذکر شود . علاوه بر آن آوردن پيشينه پژوهش، روش تحقيق و استنتاج بحث در مقدمه الزامي است.

-  بدنه مقاله: از طبقه بندي منطقي و استدلالي برخوردار باشد و در راستاي بيان مسئله و فرضيه تدوين شده باشد.

-  نتيجه: ارائه يافته هاي پاسخ به پرسشهاي پژوهش باشد.

- فهرست پي نوشت

 

-  فهرست منابع