ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نامطراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

مسئولين همايش

کميته سياستگذاري همايش:

دکتر پريسا شاد قزويني- دکتر محمد مهدي اخوي يان- دکتر ميترا معنوي راد- دکتر عفت السادات افضل طوسي- دکتر علي اصغر شيرازي- دکتر آناهيتا مقبلي- دکتر زهرا حسين نژاد- مصطفي خزايي- سيما پاک سرشت

کميته ي علمي همايش :

دکتر پريسا شاد قزويني- دکتر ميترا معنوي راد- دکتر محمد مهدي اخوي يان- دکترسيد حسن سلطاني- دکتر حميدرضا قليچ خاني- دکتر عبدالرضا چارئي- دکتر علي اصغر ميرزايي مهر- دکتر فواد نجم الدين - دکتر حيدر جهان بخش- دکتر آناهيتا مقبلي - دکتر عفت السادات افضل طوسي- دکتر علي اصغر شيرازي - دکتر محمد کاظم حسنوند- دکتر جلال الدين سلطان کاشفي- دکتر سيد نظام الدين امامي فر- دکتر زهرا حسين نژاد - دکتر زهرا کوزه گر- دکتر پاييزک پالوج- عاطفه نوين- مصطفي خزايي- دکتر نسربن سيد رضوي- دکترنوين تولايي- دکتر عليرضا اکرمي-آقاي محسن ناصري-خانم دکتر زهرا حسين آبادي-آقاي دکتر عليرضا طاهري-دکتر منصور کلاه کج-دکتر هانيه شيخي ناراني

دبيربخش علمي همايش:   دکتر زهرا حسين نژاد

دبير اجرايي همايش  مريم اسلام دوست

مسئول امور سايت :  آقاي زمان پور- خانم دهقان

 

حاميان و مشارکت کنندگان همايش:

دفتر امور زنان رياست جمهوري، معاونت پژوهشي دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء ، معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه الزهراء، معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علم و فرهنگ ، دانشکده هنر دانشگاه الزهراء ، دانشکده هنر و معماري دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشگاه مطالعات علوم انساني و مطالعات فرهنگي، موسسه آموزش عالي معماري و هنر پارس،موسسه آموزش عالي رسام، دانشکده هنردانشگاه زاهدان، دانشگاه مازندران، موسسه فرهنگي اکو، سيويليکا، موزه هنر هاي معاصر تهران، دانشگاه گلستان، کتابخانه ملي ايران، سازمان ISC  ،  دانشگاه هنر اسلامي تبريز ، انتشارات آبان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، موسسه آموزش عالي هگمتانه، گالري آنلاين، دانشکده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سما انديشه، دانشکده هنر دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه علمي کاربردي واحد 30 تهران، سازمان زيباسازي شهرداري تهران، انجمن خوشنويسان ايران، انجمن علمي پژوهش هنر ايران، موسسه ارتباطات بين الملل