ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نامطراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

راهنماي تهيه مقالات

 

راهنماي نگارش مقاله

- داوري اوليه مقاله بصورت کامل انجام مي گيرد.

- پذيرش مقاله به صورت دو زبانه فارسي و انگليسي است.

- نويسندگان محترم براي موفقيت در پذيرش مقاله ملزم به رعايت نکات زير مي باشند:

-  عنوان مقاله در راستاي محورهاي همايش بوده و بيانگر رويکرد مشخصي از همايش باشد.

- چکيده مقاله مي بايستي بين 200 تا 300 کلمه و داراي هدف،ضرورت، روش و نتايج کلي تحقيق باشد.

- واژگان کليدي شامل 4 تا 6 کلمه باشد.

-  مقدمه: ضمن بيان کليات، اهداف و ضرورت مقاله، تعريف مشخصي از موضوع ارائه دهد. سپس پرسشهاي پژوهشي بيايد و فرضيه براساس پرسشهاي ارائه شده، بيان گردد. در صورت نياز، جامعه آماري و نمونه آماري ذکر شود . علاوه بر آن آوردن پيشينه پژوهش، روش تحقيق و استنتاج بحث در مقدمه الزامي است.

-  بدنه مقاله: از طبقه بندي منطقي و استدلالي برخوردار باشد و در راستاي بيان مسئله و فرضيه تدوين شده باشد.

-  نتيجه: ارائه يافته هاي پاسخ به پرسشهاي پژوهش باشد.

- فهرست پي نوشت

-  فهرست منابع